Chương trình đi tìm lẽ sống và đam mê – NLP VAS

Nếu có một lý do cao cả để sống, mọi vấn đề cũng chỉ là thử thách để bạn tìm đến những giải pháp cho chúng. Ngược lại, bạn sẽ chìm ngập trong biển vấn đề – KHÔNG LỐI THOÁT. Đó là điều bạn mong muốn?

Tại chương trình “Tìm Lại Lẽ Sống & Đam Mê” chuyên gia huấn luyện trị liệu – NLP Master Trainer Coach Vas bằng những kinh nghiệm huấn luyện con người trong quân đội Singapore và hơn 15 năm áp dụng NLP trong việc huấn luyện tư duy – tạo động lực cho hàng ngàn người sẽ giúp bạn hiểu rõ NGUYÊN NHÂN dẫn đến mọi vấn đề bạn gặp phải trong cuộc sống & thực hiện các quy trình NLP đưa bạn đến sự giác ngộ & phát huy khả năng chữa lành vấn đề xuất phát từ tâm trí của bạn.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Đây là một chương trình vô cùng tuyệt vời mà tôi đã từng học nên tôi chia sẻ đến cộng đồng trải nghiệm và tìm ra giá trị sống đích thực cho cuộc đời của mình. 

THỜI GIAN KHÓA HỌC

  • Cập nhật khi bạn đăng ký
  • Địa điểm: Thông báo tại trang web của LPE

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Đây là chương trình do LPE tổ chức và thầy Vas là một NLP Master Trainer Coach sẽ đào tạo xuyên suốt 3 ngày sẽ giúp chúng ta có được những giá trị tuyệt vời với năng lượng đỉnh cao và tìm được lẽ sống và đam mê của mình.