Học thiền Vipassana 10 ngày ở đâu?

11,479 Comments

Phương pháp thiền được giảng dạy trong những khoá thiền nội trú mười ngày trong đó người tham dự tuân theo Nội Quy của Khóa Thiền, học hỏi những căn bản của phương pháp, và thực tập nghiêm chỉnh để đạt được kết quả hữu ích.

Khóa thiền hoàn toàn miễn phí – ngay cả chi phí về thực phẩm và chỗ ở. Mọi phí tổn đều do sự đóng góp của những người đã tham dự một khóa thiền và hưởng được những lợi lạc từ Vipassana, muốn cho những người khác cũng có cơ hội hưởng được lợi lạc tương tự.

Muốn biết thêm chi tiết về những khoá thiền Vipassana tại Việt Nam, tham khảo một trong hai tổ chức này:

 

HỌC THIỀN VIPASSANA Ở ĐÂU?

THIỀN VIPASSANA TẠI CỦ CHI HOẶC THỦ ĐỨC

Do Thiền sư S.N.Goenka và các Thiền sư phụ tá giảng dạy theo truyền thống của Ngài Sayagyi U Ba Khin Phương pháp thiền Vipassana.

THIỀN TUỆ (VIPASSANA) TẠI HỒNG TRUNG SƠN

Do sư cô Hằng Liên giảng dạy, trụ trì chùa Hồng Trung Sơn và là người trực tiếp dạy thiền. Sư cô tốt nghiệp 2 bằng tiến sỹ bên Ấn Độ.

KINH NGHIỆM ĐĂNG KÝ HỌC THIỀN VIPASSANA

Bạn canh thời gian mà khóa thiền mở định kỳ và đợi đăng ký đúng khoảng thời gian đó, khóa thiền không giữ chỗ theo cách là đăng ký lúc nào cũng được rồi đợi xếp lịch học mà chờ lúc mở cổng đăng ký để đăng ký, tầm hai khung giờ 12h đêm và 7h sáng tùy khóa thiền.