Khóa học Chánh Kiến trong đời sống

Tôi đã duyên phước tham gia thêm chương trình “Chánh Kiến trong đời sống” của Thầy Trần Việt Quân – Thầy hơn 20 năm kinh nghiệm Đông phương học và Quản trị nhân sự, là thành viên sáng lập Bách Khoa Education, và là cố vấn hệ thống trường Pathway.  Tôi cảm nhận được sâu sắc sự ứng dụng của Chánh pháp vào đời sống, có sự kết nối chiều sâu và tận gốc rễ của Giới Định Tuệ, Bát Chánh Đạo sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống thật bình an và hạnh phúc.

BẠN MUỐN CUỘC SỐNG TÂM AN - TRÍ MINH VÀ SỬ DỤNG TỐT LUẬT NHÂN QUẢ THÌ ĐĂNG KÝ LINK SAU NHÉ:

NỘI DUNG KHÓA HỌC CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

CẤU TRÚC NHÂN CÁCH CỐT LÕI
  • Cấu trúc nhân cách: 3 gốc rễ & 3 độc tố
  • 4 vòng tròn đào tạo
  • Nền tảng của sự thành công sự vào Giới Định Tuệ
SƠ ĐỒ PHẬT HỌC
  • Sơ đồ học phật, cách học hiệu quả
  • Như lý tác ý: phương pháp chuyển nghiệp
  • Nhân quả và quy luật gieo hạt đúng gốc rễ.
  • Ứng dụng Bát chánh đạo vào quản lí, đời sống.​
ỨNG DỤNG CHÁNH KIẾN
  • Chánh kiến về tiền, tháp nhu cầu Maslow, Tam quyền phân lập
  • Xây dựng đội ngũ, lục hòa, vòng tròn đệ nhị thân (đồng đội), cách giúp người, tạo phước
  • Cách bản ngã vận hành và chi phối con người, rèn luyện bản ngã

KHÓA HỌC CHÁNH KIẾN TRONG ĐỜI SỐNG TẠI TP.HCM

ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN HỌC


Nhấn vào link để xem địa chỉ và lịch học nhé